Гаранционни условия за продуктите, предлагани на сайта

Категория: Сглобени модули Публикувана на Сряда, 03 Януари 2018 Написана от djpopa

Настоящата статия касае гаранционните условия за продуктите, произвеждани и предлагани на този сайт, от фирма "Прима Парти" ООД, гр.Варна. Моля, запознайте се подробно с тях, преди да извършите поръчка. Гаранционен срок притежават само изцяло завършените устройства. Всички части, китове за сглобяване, платки и други, които изискват интервенция от клиента, за да придобият завършен вид и да функционират, не притежават гаранционен срок.

Гаранционни условия, прилагани за изделия на "Прима Пaрти" ООД:

   Настоящата гаранция покрива единствено и само повреди по изделието, настъпили вследствие на фабричен дефект. Наличието на фабричен дефект се установява от оторизиран представител на фирмата производител „Прима Парти“ ООД. За населените места, където няма такъв представител, отговорност на клиента е да изпрати по куриер и за своя сметка повреденото изделие, до адреса на фирменото ателие в гр.Варна, кв.Западна промишлена зона, база „Варна Комерс“ (или да съгласува по телефон/мейл друг начин за доставка). При установяване на фабричен дефект, ремонтът на изделие, намиращо се в гаранционен срок, е безплатен. Ремонтираното изделие се връща на клиента по куриер, за сметка на самия клиент. Гаранцията не важи в случаи на повреди, причинени от:
1.Неправилна експлоатация, удари, сътресения, падания, заливане с течности, излагане на агресивно действащи (физически или химически) газове и други увреждащи въздействия.
2.Транспортни сътресения и транспортни счупвания.
3.Природни бедствия и промишлени аварии, в т.ч. и аварии на енергоснабдителната мрежа.
4.Излагане на неподходящи климатични и атмосферни условия. Всички наши изделия, следва да функционират при допустимите условия за работа на компютърна техника-температура от 10 до 30 градуса по Целзий, влажност на въздуха не повече от 50%, липса на пряко слънчево греене и други източници на топлина в близост до устройството.
5.Свързване на изделието към неизправни устройства, в т.ч. и неизправни захранващи мрежи.
6.Опит изделието да се ползва в режими и с параметри, които са различни от посочените в неговото описание, както и указаните на сайта на фирмата производител.
7.Извършен опит за отваряне, разглобяване, преустройство и ремонт от лице, неоторизирано от фирмата производител.
8.Експлоатационно износване, корозия, замърсяване и други разрушителни влияния, в т.ч. износване или счупване на потенциометри, конектори, ключове, корпусни елементи и др.
   В упоменатите случаи, фирмата производител отказва извършването на гаранционен ремонт, като може да се договори ремонт срещу заплащане от страна на клиента.
Настоящата гаранция важи само при надлежно попълване на датата на продажба, поставяне на подпис от представител на фирма „Прима Парти“ ООД или оторизирано от нея лице, поставяне на подпис от клиента, полагане на мокър печат на фирмата производител или на оторизираното от нея юридическо лице, прикрепен касов бон и/или фактура от продажбата (копие на фактура). Настоящите гаранционни условия са изложени на сайта на фирмата производител (audioplatinum.com) и клиентът може да се запознае с тях преди да извърши поръчка и съответно да се откаже от поръчка, ако настоящите условия не го удовлетворяват. При заявяване на стока от „Прима Парти“ ООД и заплащането й от клиента, се счита че последния е запознат с гаранционните условия и ги приема безусловно.

Посещения: 5781